מי אנחנו

Cubitt – IR Consulting פועלת בתחום ייעוץ קשרי משקיעים (IR) ויחסי ציבור פיננסיים, לחשיפה וקידום חברות ציבוריות בקרב קהילת שוק ההון בישראל ונציגי העיתונות הפיננסית.

קשרי משקיעים (IR) מגדירים את מארג היחסים בין החברה הנסחרת לשוק ההון: משקיעים, אנליסטים ומשקיעים פוטנציאליים. הקשר מנוהל באמצעות קודים אתיים כתובים (דרישות החוק) ולא כתובים (שקיפות, נגישות וזמינות). העיקרון המנחה בפעילות מול שוק ההון הוא נושא ניהול הציפיות: שוק הון / חברה /IR. המטרה הינה חשיפה, מיצוב וליווי החברה הנסחרת בקרב הקהילה הפיננסית.

החברה הוקמה בשנת 1999, על ידי סיגל גפן, אשר שימשה מספר שנים בתפקיד Managing Director של חברת מורגן ווק בסניפה בישראל (חברה אמריקאית מובילה בתחום ייעוץ קשרי משקיעים) ובתפקידים שונים בשוק ההון, ב 25 השנים האחרונות. בחברה ניסיון רב והיכרות רבת שנים עם שוק ההון הישראלי.

בנוסף, כולל הניסיון המקצועי ליווי בהנפקות וגיוסים עבור מספר רב של חברות, עריכת סקרי משקיעים עבור חברות מובילות, ביניהן: אסם, בזק, הראל ביטוח, פרטנר וכן פרויקטים ייעודיים של חשיפה למשקיעים המוסדיים עבור בנקים להשקעות מחו"ל, קרנות הון סיכון, קרנות השקעה ועוד.